Vänföreningen

Som medlem i Bergdala konstgalleris vänförening får du

 • Chans att vinna god konst
 • Rabatterade konstinköp på galleriet
 • Inbjudan till konstresor
 • Personligen information om galleriets verksamhet
 • Möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
 • Inbjudan till vissa förvernissager vid galleriet
 • Förtur till föreningens arrangemang
 • Inbjudan till festliga sammankomster
 • En eller annan överraskning
 • Som medlem gör du en insats för att sprida kännedom om Bergdala Konstgalleri och dess verksamhet.

  Vänföreningens informationsblad för år 2017 - med bl a ett utställningsprogram för hela året når du här.

  För medlemskap i vänföreningen

  Sätt in 200 kr. till Bergdala konstgalleris vänförening: PlusGirot: 618 31 76-4

  Information och medlemsärenden:

  Inga-Lill Bergfeldt, kassör 0470-617 87, 0708-19 07 89, inga-lill.bergfeldt@comhem.se

  Berit Höjelid, ordf 0470-625 01

  Årsavgift
  Enskild medlem 200 kr
  Organisation 400 kr

  PlusGirot: 618 31 76 - 4

  I samband med utställningar och andra aktiviteter sänder vi ut ett medlemsbrev till våra medlemmar.

  Medlemsbevis 2017 och inköp av konstverk

  Är du intresserad av hur medlemsbeviset 2017 ser ut? Det utgörs av en bild på en målning av Goro Suzuki. Målningen är en gåva från Goro till vänföreningen och den utgör en av vinsterna i det stora konstlotteriet. Vill du se bilden på medlemsbeviset når du den här. Under våren har ett antal konstverk köps in till höstens stora konstutlottning. En förteckning av konstverken når du här och en bild av desamma här.
  Årsmöte i mars - en rapport
  I slutet av mars var det årsmöte med Bergdala konstgalleris vänförening. Årsmötesförhandlingar genomfördes, liksom "Årets lilla konstutlottning". En rapport från årsmötet och en inbjudan till en kulturresa den 21 maj når du här.